1.ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง

2.ระบบปฏิบัติการคือ?

3.หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการมีอะไรบ้าง

4.โครงสร้างหลักของระบบคอมพิวเตอร์คืออะไร

5.ระบบภายในประกอบด้วยอะไรบ้าง

6.หน่วยประมวลผลที่เป็นหัวใจและเป็นหลักของระบบคอมพิวเตอร์คืออะไร

7.ปกติในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละตัวจะประกอบด้วยกี่แชลแนล

8.โปรแกรมสำหรับเริ่มต้นปฏิบัติการ เรียกว่า อะไร

9.การขัดจังหวะหรือการอินเตอร์รัพ (interrupt) ซึ่งมีการติดต่อแบบต่างๆ คือแบบอะไรบ้าง

10.การทำงานแบบ Buffering คืออะไร